Wat doet een medium Amsterdam?

Deel deze blogpost

Behoorlijk wat mensen stellen zich de vraag wat is een medium Amsterdam? Voor een medium geldt dat het mensen betreft die beschikken over bepaalde, unieke gaven. Het gaat hierbij dan meer bepaald om het zien van dingen die andere mensen niet kunnen zien. In principe zouden we kunnen stellen dat een medium dienst doet als een soort van tussenpersoon, een kanaal tussen hetgeen onzichtbaar is en het fysieke. Ontzettend veel mensen zijn gefascineerd door de mogelijkheden en vooral door de gave waar een medium over beschikt. Geldt dat ook voor jou? Zou je dan ook graag meer willen ontdekken over de mogelijkheden waar een medium Amsterdam over beschikt? De informatie die je aantreft op deze pagina ken je hier alvast heel wat meer over vertellen. 

Wat is een medium? 

Laat ons vooraleerst even kijken naar wat een medium Amsterdam nu eigenlijk is. Het gaat hierbij om een persoon die eigenlijk in staat is om heel wat uiteenlopende energieën waar te nemen. Deze verschillende energieën zijn voor andere mensen niet waarneembaar omdat ze buiten het normale spectrum vallen. Voor helderzienden geldt dat ze in staat zijn om verschillende zaken waar te nemen. Het kan hierbij meer bepaald gaan om de volgende:

  • Mensen;
  • Dingen;
  • Gebeurtenissen;

Voor de bovenstaande waarnemingen geldt dat ze kunnen gebeuren zonder dat er daarbij sprake is van zintuigelijke prikkels van buitenaf. Voor het licht dat door helderzienden waargenomen kan worden geldt dat ze eveneens buiten het normale spectrum valt. Let op, voor elk medium Amsterdam geldt in de praktijk dat hij of zij een ander stukje licht waar kan nemen. Dit betekent dat niet elk medium zomaar precies hetzelfde kan zien. Dat is een fout die vaak wordt gemaakt.

Welke mogelijkheden biedt zo’n medium dan precies?

De hierboven reeds geschreven informatie heeft in grote lijnen al een beetje duidelijk gemaakt wat je van een medium Amsterdam kan verwachten. Dit gezegd hebbende werd er ook al aangehaald dat de mogelijkheden die worden aangeboden door een medium niet altijd precies dezelfde zijn, integendeel. Voor een bepaald medium Amsterdam kan bijvoorbeeld gelden dat hij of zij in de toekomst kan kijken. Helderzienden kunnen vaak de toekomst voorspellen, voorvoelen of een voorbeschouwing hebben. Deze eigenschap zorgt ervoor dat een medium aldus de mogelijkheid kan hebben om een bepaalde gebeurtenis aan te voelen vooraleer deze zich echt voordoet. 

Kan je ook zelf een medium Amsterdam worden?

De informatie over een medium Amsterdam die je aantreft op deze pagina heeft duidelijk gemaakt dat hij of zij zich bevindt in een bijzonder fascinerende wereld. Het hoeft dan ook eigenlijk met zekerheid niet te verbazen dat veel mensen graag willen ontdekken of ze over de mogelijkheid beschikken om zelf een medium Amsterdam te worden of niet. Dat is zeker mogelijk. Iedereen wordt namelijk geboren met bepaalde mediumskwaliteiten. Het is echter in de praktijk vooral van belang om daar mee om te leren gaan. Dat kan je leren door het volgen van een passende opleiding. Volg een dergelijke cursus en wie weet word ook jij binnenkort wel een medium Amsterdam!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis geen enkel nieuwtje meer

Ontdek meer

Do You Want To Boost Your Body?

Neem contact met ons op voor op maat gemaakte trainingsplannen en coachingstrajecten